ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì

?് ഏറ്റവും ലളിതമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഈ കഥയ്ക്ക് ദേവ് ചൈതന്യം പകര്‍ന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്റെ അനിതരസാധാരണമായ ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യ വിവേചനബോധം മുഖേനയാണ് ദേവിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കുപോലും ഓടയില്‍നിന്നി?.

ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBI?് ഏറ്റവും ലളിതമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഈ കഥയ്ക്ക് ദേവ് ചൈതന്യം പകര്‍ന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്റെ അനിതരസാധാരണമായ ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യ വിവേചനബോധം മുഖേനയാണ് ദേവിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കുപോലും ഓടയില്‍നിന്നി?.

[Epub] ➝ ഓടയില്‍നിന്ന്‌ Author P. Kesavadev – Nessville.me കേശവദേവിന്റെ മനുഷ്യദര്‍ശനത്തെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കൃതി[Epub] ഓടയില്‍നിന്ന്‌ Author P. Kesavadev Nessville.me കേശവദേവിന്റെ മനുഷ്യദര്‍ശനത്തെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കൃതി? കേശവദേവിന്റെ മനുഷ്യദര്‍ശനത്തെ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കൃതിയാണ് ഓടയില്‍നിന്?.

ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì

ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì P Kesavadev was a novelist and social reformer of Kerala state South India He is remembered for his speeches autobiographies novels dramas short stories and filmsOdayil Ninnu Nadhi Bhrandalayam Ayalkar Central Academi Award winning novel Ethirppu autobiography and Oru Sundariyude Athmakadha are some among his literary works Kesavadev along with Thakazhi Sivasankara Pillai an.

10 thoughts on “ഓടയില്‍നിന്ന്‌

 1. Shine Sebastian Shine Sebastian says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIപച്ചയായ ജീവിതം തീക്ഷ്ണോജ്ജ്വലമായ ആഖ്യാനം അതേ ആരു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന ആളല്ല അയാൾ അനുസരിക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനസ്സാണത് ആരുടെ മുൻപിലും കുനിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ശിരസ്സാണത് പരാന്നത്തിന്റെ സ്പർശംപോലും ഏറ്റിട്ടില്ലാത്ത വയറാണത് നീച സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികൾക്കെതിരെ തലയുയർത്തിനിൽക്കുന്ന മാസ്റ്റർപീ


 2. Athul Pramod Athul Pramod says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIഅധികാരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എതിർലോകചിന്താഗതിയുടെ ശക്തമായൊരു ആവിഷ്കാരം സാഹിത്യസൗന്ദര്യ ബോധങ്ങളെ


 3. Sambhu Dev Sambhu Dev says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIFirstly let me say that am proud to say that i live in the same block where Keshava dev lived and wrote this heart touching and memorable storyThe character pappu will sink deep with you we will be able to feel the characters and at times go through their thoughts and feelings i bet atleast for a pretty long time i


 4. Fathima Musthafa Fathima Musthafa says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIമനസ്സില്‍ പതിയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു നോവല്‍പച്ചയായ ജീവിതത്തിന്‍റെ നേര്‍കാഴ്ചമാറി മറിയുന്ന മനസ്സിന്‍റെ സ്നേഹ രൂപങ്ങള്‍പപ്പു ഇന്ന് നമ്മള്‍കിടയില്‍ ഒരാള്‍ ആണേല്‍ നാളെ ഒരുപക്ഷെ അത് നമ്മള്‍ ആവാം എന്നു ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു


 5. Hareesh Kakkanat Hareesh Kakkanat says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ഈ നോവലിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സന്ദർഭവും സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രതിസന്ധികൾക്കു മുന്നിൽ തളരാത്ത ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പപ്പു എന്ന മനോധൈര്യത്തിനെ ആരും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ


 6. Dr. Sabarish Dr. Sabarish says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIജന്മം കൊണ്ട് മഹത്വം ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ കർമ്മത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം വിളിച്ചോതിയ കാലത്തിവർത്ഥിയായ ഒരു ഹൃദ്യമായ കഥയാണ് കേശവദേവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാഭിമാനമുള്ള സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അനീതിക്കു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ മനസില്ലാത്ത ഒരു ജനതക്ക് അപ്പു തങ്ങളിൽ ഒരാളായി തോന്നും എന്നത് ഒരത്ഭുതമേ അല്ല അപ്പു കഴിഞ്ഞാൽ കഥയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്


 7. Bibliosmia k Bibliosmia k says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIരക്തബന്ധത്തിനപ്പുറം ആത്മബന്ധത്തിന് വിലകൽപ്


 8. Sabarish Balagopal Sabarish Balagopal says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIA good small novel


 9. Vaishak Mahadevan Vaishak Mahadevan says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBIമനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചപാട് ശക്തമായി പ്രതിഫലിച്ച മനസിൽ ഓളം സൃഷിടിച്ച ക


 10. Nithin Thampi Nithin Thampi says:

  ഓടയില്‍നിന്ന്‌ PDF/EPUB Ì ഓടയില്‍നിന്ന്‌ pdf, ഓടയില്‍നിന്ന്‌ MOBImmm


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *