احیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی

احیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی?ی در عهد آل بویه رازی را شخصیتی دانسته‌اند که بر قلهٔ انسان‌گرایی ایرانی ایستاده‌اس.

?ی در عهد آل بویه رازی را شخصیتی دانسته‌اند که بر قلهٔ انسان‌گرایی ایرانی ایستاده‌اس.

احیای فرهنگی در عهد آل بویه: انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی

احیای فرهنگی در عهد آل بویه

زکریای رازی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرویز اذکایی و جوئل کریمر در کتاب احیای فرهن?.